Scaling Up

השיטה המוכחת בעולם בהובלת ארגונים לצמיחה עסקית מואצת

השיטה של Scaling Up

Scaling Up הינה חברה גלובלית להדרכה ואימון עסקי של חברות. נוסדה בארה"ב בשנת 1997על ידי היזם והסופר המצליח Verne Harnish, וכיום פעילה בשש יבשות ומעסיקה מעל 200 יועצים עסקיים.
בלב השיטה נמצאת התובנה שצמיחה דורשת קבלת החלטות מהירה, מיקוד, תהליכים מובנים ושגרות עבודה.

איך עובדים עם Scaling Up?

שיטת Scaling Up מבוססת על עבודה עם צוות הנהלה מתואם, שמושקע כולו בצמיחת החברה ומעורב באופן אקטיבי בתכנון שנתי, רבעוני וחודשי.
במסגרת התהליך, אנחנו מקיימים סדרת מפגשים וסדנאות מרמת המנכ"ל דרך הנהלת החברה ועד לדרגי הביניים.
מדובר בעבודת עומק הנוגעת בליבת הניהול ושיטות העבודה בחברה.
במהלך השנה, אנו מקיימים סקירת התקדמות של התכנית השנתית:
  • מה עובד ומה לא עובד
  • נתאים ונדייק את התכנית השנתית לצרכים ולפידבק של צוות ההנהלה
  • נקבע סדרי עדיפויות רבעוניים לרבעונים הבאים, כשמטרת העל היא לוודא שמתקדמים לעבר היעדים שהארגון הציב לעצמו.
  • נשלב בתהליך כלי מיפוי והערכה מתקדמים:
    Scaling Up Annual Assessment
    Scaling Up Quarterly Review Assessment
    Scaling Up Leadership Alignment Assessment
דילוג לתוכן